لطفا شکیبا باشید

امور رسانه ای پوشانیک؛ در الگو سازی دستی جای چه ابزارهایی خالی است یا خلا آنها حس می شود، چرا بعد از این همه سال طراحی الگو هنوز جایی را ندارم تا بتوانیم ابزار طراحی را اختصاصا از آنجا تهیه کنیم مثلا بگوییم ما هم یک حرفه ای هستیم مثل یک مهندس برای خودمان ابزارهایی خاصی برای طراحی الگو داریم و این ابزارها را می توان کامل از فلان مرکز تهیه کنیم .

از آنجایی که اکثر مدرسین آموزشکده های فنی و حرفه ای به خلا موجود در بازار در رابطه با ابزارهای طراحی کاملا واقف هستند و هنرجویان برای طراحی انحناهای مختلف مثل طراحی انحناهای یقه ، لبه جیب ، لبه‌ی کت ها ، کشیدن انحنای داخل فاق شلوار، انحنای کمر دامن و خیلی بخش های دیگر یک لباس نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف هستند باید در این زمینه فعالیت ویژه‌ای صورت بگیرد. در حال حاضر بخشی از ابزارهای طراحی یا وارداتی است یا مرتبط با مشاغل دیگر می باشد یعنی وقتی هنرجویان برای طراحی بخشی از لباس نیاز به ابزار خاص دارندباید به ابزار فروشی های مهندسی مراجعه کنند و محلی خاص حوزه طراحی برای تهیه و تولید تمامی ابزارهای طراحی وجود ندارد و همیشه این سئوال از سوی هنرجو مطرح می‌شود که چرا باید این وسیله را از ابزار مهندسی فروشان باید تهیه کرد پاسخ این است که این وسیله در حوزه طراحی لباس موجود نیست هنوز کسی این ایزارها را تولید نکرده است مثل گونیای یک دوم ، یک چهارم و گونیای یک به یک.