لطفا شکیبا باشید

مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شواری اسلامی ، پروانه انتشار رسانه پوشانیک در زمینه ی اجتماعی-اقتصادی ، به زبان فارسی به نشانی www.pooshanik.ir در تاریخ 1394/07/13 بهشماره ثبت 75910 صادر شده و به امضاء معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است .

--------------------------------------------------------------------------------