لطفا شکیبا باشید

مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شواری اسلامی ، پروانه انتشار رسانه پوشانیک در زمینه ی اجتماعی-اقتصادی ، به زبان فارسی به نشانی www.pooshanik.ir در تاریخ 1394/07/13 بهشماره ثبت 75910 صادر شده و به امضاء معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است .

--------------------------------------------------------------------------------

مجوز فعالیت از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

به موجب گواهی شماره 37099/94 مجوز فعالیت موسسه هنری نوین فکران پوشانیک با موضوع فعالیت در حوزه ی " معرفی فعالیت های مد و لباس " صادر شده و به امضاء مشاور معاون وزیر و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس رسیده است .