لطفا شکیبا باشید

Helpful Tips and Tricks on CLO3D-1

How to draw curve lines?

 این آموزش در رابطه با نحوه ایجاد خطوط منحنی ، برش و دوخت همزمان  آنها می باشد.

لینک آموزش

 


نظر خود را بیان کنید

Captcha