لطفا شکیبا باشید

نرم افزار CLO3D

با سلام و احترام

لینک دانلود نسخه جدید نرم افزار CLO3Dبه همراه مشخصات سیستم مورد نیاز جهت نصب این نرم افزار

خدمت شما طراحان گرامی ارائه می گردد. در رابطه با ابزار های تخصصی این نرم افزار می توانید از

قسمت Help نرم افزار استفاده کنید و طرح مورد نظر خود را با جزئیات وکیفیت بیشتری ارائه بدهید.

لینک دانلود نرم افزار CLO3D

لینک ویدئو

مشخصات سیستم مورد نیاز :

 

Minimum

 

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/ 32- or 64-bit

CPU: i5 2.4 GHz (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, and Devil's Canyon Microarchitecture)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 745 and above; graphic card with a G3D Mark between 4000-5000.

RAM: 4 GB

 

Recommended 

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 32- or 64-bit

CPU: i5 3.0 GHz (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, and Devil's Canyon Microarchitecture)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 560 and above; graphic card with a G3D Mark above 5000.

RAM: 8 GB and above

***************************************************************************************************

MAC

 

Minimum 

 

OS: 2010 iMac OSX 10.7

RAM: 2010 iMac OSX 10.7

All Macs: 2010 iMac OSX 10.7

 

Recommended

 

OS: 2015 iMac 3.2 GHz and above (Except OSX 10.11 El Capitan)

RAM: 2015 iMac 3.2 GHz and above (Except OSX 10.11 El Capitan)

All Macs: 2015 iMac 3.2 GHz and above (Except OSX 10.11 El Capitan)


نظر خود را بیان کنید

Captcha