لطفا شکیبا باشید

اثرات اقلیم در فرهنگ پوششیِ مردم ایران

با مطالعه و بررسی هر چند کوتاه،برچگونگی شکل گیری فرهنگ پوششی ایرانیان، به آسانی به این نکته می رسیم که بیش از هر چیز شکل ونوع پوشش مردم مناطق مختلف،چه از لحاظ جنس پارچه وچه از حیث رنگ آمیزی،ارتباط مستقیمی با شرایط اقلیمی و آب وهوای آن منطقه دارد.البته ناگفته نماند که این مطلب درباره تمام مناطق دنیا عمومیت دارد،که به طور مثال نظیر آن رادر تفاوت پوشش اروپاییان مهاجر آفریقای جنوبی وعربهای شمال آفریقا می بینیم. به عبارت دیگر،انسان بومی با اثر گذاریِ شرایط اقلیمی بر شیوه معیشتی(شغل)،فرهنگ،مذهب و آیین وسنن،مجبور به انتخاب نوع خاصی از پوشش مرسوم در منطقه زندگی خود میشود. کشور ما ایران،که از لحاظ تنوع آب وهوایی از مناطق منحصر بفرد دنیاست،میتواند به عنوان سرفصل مطالعه در زمینه تنوع پوشش و لباس قرارگیرد. یکی از دلایل تاثیر آب وهوا بر شکل لباس،تاثیر آن بر شیوه گذران زندگیِ مردم است،که ما آن را در دامداری وکشاورزی متفاوت میبینیم.به طور مثال لباس شالی کاران شمال ایران با عشایر و دامداران بختیاری بسیار متفاوت است. دلیل دیگرِ تفاوت، میتواند در درجه ورطوبت هوا باشد.که مثلاً در جنوب ایران،خصوصاً هرمزگان، شاهد شکل خاصی از لباس هستیم که به پوششِ مردم هندوستان شباهت فراوانی دارد،که یکی از دلایل آن می تواند همسانی ویژگی های اقلیمی باشد. نکته مهمی که در پایان به آن اشاره میکنیم آنست که،ما می توانیم چه در پوشش زنانه و چه مردانه، با الهام از ویژگی های ظریف وزیبای لباس هر منطقه، طرح ها وسبک های جدیدی در صنعت لباس ابداع کنیم که البته می توان باتلفیق آن با هنر مدرن، نظر و سلیقه مخاطب جهانی را جلب نماییم.

خیلی ظریف و تقریبا کامل بود به نظر من نوع حرفه و اعتقاد افراد و شاید صفات دیگر هم میتواند در فرهنگ پوششی اقلیم های مختلف تاثیر گذار باشد متشکرم ازاین مقاله خوب


نظر خود را بیان کنید

Captcha